Νέα εγγραφή

Σημαντικό !!!

Με την εγγραφή μου δηλώνω ότι επιθυμώ, ο λογαριασμός του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον οποίο πραγματοποίησα την εγγραφή, να κοινοποιηθεί στην VitalFinance.gr, αποκλειστικά και μόνο σ' αυτή και σε κανένα τρίτο πρόσωπο ή οργανισμό, προκειμένου εκπρόσωπός της να με ενημερώσει για το άνοιγμα επενδυτικού λογαριασμού