22-03-19

2019-03-24 12:36

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: 50άρης και ανερχόμενη

Βασική αντίσταση: 8,15€