22-03-19

2019-03-24 13:48

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα

Βασική στήριξη: 50άρης και 6,34€

Βασική αντίσταση: Ανερχόμενη Α και 6,78€