18-01-19

2019-01-19 22:54

Συνεχίζει ήπια ανοδικά η μετοχή με τη στήριξη της ανερχόμενης ζώνης (επανασχεδιασμένη με τα νέα στοιχεία) και του 50άρη.