15-03-19

2019-03-16 14:43

Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα.