01-03-19

2019-03-03 12:56

Έφτασε στο 200άρη και γύρισε ανοδικά. Στηρίξεις και αντιστάσεις όπως στο διάγραμμα.